TERMENI DE SERVICIU

Asociația Wild Watch (împreună sau individual “Wild Watch”, “WW”, “ww” sau “noi”) furnizează streaming de conținut şi servicii de rețele sociale care să permită partajarea de conținut video live şi înregistrat şi conţinut audio, postări şi discuţii prin Internet, date mobile şi alte mijloace de transfer de date prin utilizarea unui serviciu player video propriu şi platformă de sindicalizare. Serviciile site-ului nostru sunt accesibile la wildliferomania.com (“Site”). Serviciile includ: player-e video proprii încorporabile (fiecare un ”player wildliferomania.com”), canale wildliferomania.com, aplicaţii software şi tehnologia asociată (inclusiv actualizări, noile versiuni sau noile lansări ale acestora, fiecare o ” aplicație wildliferomania.com”) și orice alte produse și servicii oferite de Wild Watch prin intermediul Site-ului şi Serviciilor.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acești termeni și condiții (”Termeni de Serviciu”). Aceşti Termeni de Serviciu, Politica de confidenţialitate a wildliferomania.com şi Politica de utilizare acceptabilă wildliferomania.com, încorporate în prezenta prin referinţă reglementează accesul la şi utilizarea Site-ului şi Serviciilor, inclusiv orice conţinut, informaţii, produse sau serviciu incluse în acestea. Aceşti termeni de serviciu sunt un acord legal între dumneavoastră și Wild Watch și vi se aplică fie că sunteți Membru (definit mai jos) fie vizitator ce doar navigheaza pe Site (numiți colectiv, “utilizatori wildliferomania.com”).
Anumite zone ale site-ului şi serviciilor (şi accesul dumneavoastră la sau utilizarea de conţinut (definite mai jos)) pot avea diferiți termeni de serviciu postați sau vă pot solicita să fiți de acord cu şi să acceptaţi termeni suplimentari. În cazul în care există un conflict între acești termeni şi cei postați pentru o anumită zonă a site-ului, a serviciilor sau a conţinutului, acești din urmă termeni de serviciu vor avea prioritate în ceea ce priveşte utilizarea sau accesul Dvs la acea zona a site-ului, servicii sau conținut.

ACCEPTAȚI CĂ, FĂCÂND CLICK PE BUTONUL “DE ACORD”, SAU PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SERVICIILOR (INCLUSIV ORICE CONŢINUT FURNIZAT ÎN CADRUL ACESTORA) SAU A CONTULUI DVS, SAU PRIN DESCĂRCAREA SAU POSTAREA ORICĂRUI CONȚINUT DIN SAU DE PE SITE SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI DE SERVICIU. DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI ÎN TOTALITATEA LOR, NU ESTE PERMIS ACCESUL SAU UTILIZAREA SITE-ULUI, SERVICIILOR SAU CONŢINUTULUI. Dacă acceptaţi aceşti termeni de serviciu în numele unei afaceri, declaraţi şi garantaţi că aveţi autoritatea de a adera ca afacere la aceşti termeni de serviciu și sunteți de acord cu aceștia. În acest caz, orice referință la ”dvs” se va aplica afacerii.

1. ELIGIBILITATEA şi înregistrarea.
Pentru a accesa anumite caracteristici ale site-ului şi serviciilor, şi a posta contribuții de utilizator, va trebui să creaţi un cont wildliferomania.com şi șă deveniți “membru”. Pentru a deveni membru trebuie aveți cel puţin 14 ani şi doar membrii care au cel puţin 18 ani pot achiziţiona accesul la conţinut Premium (definit mai jos) așa cum e descris în secțiunea 6. Dacă nu sunteţi membru puteți parcurge toate zonele de pe site sau utiliza acele servicii care nu sunt accesibile doar membrilor.
Atunci când vă înregistraţi, vi se va solicita să alegeţi un nume de utilizator şi o parolă. Sunteţi responsabil pentru protejarea parolei şi sunteţi de acord să nu dezvăluți parola unei terţe părţi. Sunteţi de acord că veţi fi singurul responsabil pentru orice activităţi sau acţiuni întreprinse sub parola dvs, fie că ați autorizat sau nu astfel de activităţi sau acţiuni. wildliferomania.com vă va notifica imediat de orice utilizare neautorizata a parolei. Sunteţi de acord că informaţiile pe care le furnizaţi la înregistrare, şi cu alte ocazii sunt adevărate, exacte, actuale şi complete. Fără a limita orice alţi termeni din acești termeni și condiții de utilizare, nu aveți dreptul de a utiliza identităţi false sau a vă da drept orice altă persoană sau a folosi orice nume de utilizator și parolă pe care nu sunteți autorizat să-l folosiți. Wild Watch își rezervă dreptul de vă solicita să vă modificați numele de utilizator din orice motiv şi poate face acest lucru în orice moment.
În cazul în care deveniți membru sunteţi de acord cu utilizarea de: (a) mijloace electronice pentru a finaliza acești termeni și condiții condiții de utilizare şi a vă oferi toate notificările prezentate în conformitate cu aceştia; şi (b) înregistrările electronice pentru a stoca informaţii referitoare la termeni şi condiţii sau utilizarea site-ului şi serviciilor. Politica de confidenţialitate conţine informaţii despre politicile şi procedurile referitoare la colectarea, utilizarea şi divulgarea de informaţii ce le primim de la utilizatorii wildliferomania.com.

2. Modificarea.
Wild Watch îşi rezervă dreptul, la discreţia sa exclusivă, de a modifica, întrerupe sau rezilia site-ul şi serviciile, sau a modifica aceşti termeni de serviciu, în orice moment şi fără preaviz. Cu toate acestea, modificările făcute în aceşti termeni nu se vor aplica pentru dvs, în măsura în care modificările privesc problemele care fac obiectul unui litigiu între dumneavoastră şi Wild Watch, de la data intrării în vigoare a modificărilor şi data la care Wild Watch este notificat cu privire la dispută. Dacă vom modifica aceşti termeni de serviciu, vom posta modificarea pe Site sau în cadrul serviciilor sau vom trimite notificare de modificare. Vom actualiza, de asemenea, “Data ultimei actualizări” în aceşti termeni de serviciu. În cazul în care orice modificare a termenilor de serviciu nu este acceptabilă pentru dvs, singurul remediu este să încetați utilizarea site-ului şi serviciilor, şi dacă este cazul, anularea contului de wildliferomania.com. Prin continuarea accesării sau a utilizării site-ului şi serviciilor după ce Wild Watch face orice astfel de revizuiri, sunteţi de acord să acceptați termenii astfel revizuiți.

3. Rezilierea şi anularea contului wildliferomania.com.
1. a. fără limitarea altor servicii, Wild Watch poate rezilia sau suspenda accesul la Site şi Servicii imediat şi îndepărta orice material (inclusiv contribuția de utilizator) de pe site-ul sau serverele noastre, în cazul în care aţi încălcat termenii. Fără a aduce atingere celor menţionate anterior, de asemenea, ne rezervăm dreptul de a închide site-ul, serviciile sau accesul la acestea, în orice moment şi din orice motiv. În plus, Wild Watch poate notifica autorităţile sau poate lua orice măsuri pe care le consideră adecvate, fără a vă notifica, în cazul în care Wild Watch suspectează sau determină, în propria sa apreciere, că s-a întâmplat sau există un risc semnificativ ca dvs să: nu vă conformați cu orice prevedere a acestor termeni de utilizare sau orice politici sau norme stabilite de Wild Watch; sau vă angajați, prin utilizarea Site-ului și Serviciilor, în acţiuni care pot fi ilegale sau provoca prejudicii, jenă, hărţuire, abuz sau perturbări pentru dvs, utilizatorii wildliferomania.com, Wild Watch sau orice alte părţi terţe sau Site-ul și Serviciile.
2. b. vă puteți închide contul wildliferomania.com în orice moment şi din orice motiv prin selectarea “Close Account” în preferinţele contului. La orice reziliere de către un membru, contul aferent nu va mai fi accesibil.
3. c. după orice închidere de cont, înţelegeţi şi acceptaţi că nu vom avea nici o obligație ulterioară de a presta Serviciile. La închidere, toate licenţele şi alte drepturi acordate de aceşti termeni de serviciu va înceta imediat. Wild Watch nu este raspunzator față de dumneavoastra sau orice terță parte pentru rezilierea Serviciilor sau încheierea utilizării de către dvs a Serviciilor. LA ORICE ÎNCETARE SAU SUSPENDARE, ORICE INFORMAŢII (INCLUSIV CONTRIBUȚIILE DE UTILIZATOR), PE CARE LE-AȚI PREZENTAT PE SITE SAU CARE SUNT LEGATE DE CONTUL DVS NU VĂ MAI SUNT ACCESIBILE. În plus, Wild Watch nu va avea nici o obligaţie de a menţine informaţii stocate în baza noastră de date legate de contul dumneavoastră sau a transmite orice informaţie către dvs sau orice terţă parte.
d. orice suspendare, închidere sau anulare nu va afecta nici o obligație ce vă revine în conformitate cu aceşti termeni (inclusiv dar nu limitat la dreptul de proprietate, acordarea de despăgubiri şi limitarea răspunderii), care, prin sensul şi contextul lor, sunt destinate pentru a supravieţui unei astfel de suspendare, închidere sau anulare.

4. Materiale cu drepturi de autor: Fără utilizare neautorizată.

NU AVEȚI DREPTUL DE A UTILIZA ACEST SITE SAU SERVICII PENTRU A TRANSMITE, RUTA, SAU FURNIZA CONEXIUNI LA SAU STOCARE DE MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURI DE AUTOR SAU PROMOVEAZĂ ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR A ORICREI TERȚE PĂRȚI. Wild Watch a adoptat și a pus în aplicare o politică care prevede încetarea în condiții corespunzătoare ale conturilor utilizatorilor sau a membrilor care încalcă în mod repetat, sau se crede că încalcă drepturile deținătorilor drepturilor de autor. Vă rugăm să consultați Wild Watch Copyright și Politica de IP pentru informații suplimentare.

5. Drepturi de proprietate intelectuală și de posesie; Limitări.

A. Definiții. Anumite tipuri de conținut sunt puse la dispoziție prin intermediul site-ului. “Conținut” așa cum este utilizat în acești Termenii de Serviciu înseamnă, în mod colectiv, text, date, grafice, imagini, fotografii și fișiere video, puse la dispoziție de către Wild Watch prin intermediul Site-ului și a Serviciilor, cu excepția contribuțiilor trimise de utilizatori. “Contribuțiile utilizatorilor” așa cum este utilizat în acești Termeni și Condiții înseamnă, în mod colectiv, text, date, grafice, imagini, fotografii și fișiere video și alte tipuri de conținut și informații pe care membrii sau alte terțe părți, le postează, încarcă sau le înregistrează Site-ului și Serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la chat-uri de difuzare, grupuri de discuții, panouri de mesaje și pagini de profil create de Membri. Wild Watch își rezervă dreptul de a elimina definitiv și șterge orice conținut sau contribuție de utilizatori de pe site fără o notificare prealabilă. Vom coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau ordin judecătoresc care solicită să se dezvăluie identitatea oricui publică, postează sau contribuie, email-uri sau alte materiale care se crede că încalcă acești Termenii de Serviciu.

b. Conţinut. Sub rezerva respectării Termenilor serviciului, aveți dreptul să accesați și să utilizați Site-ul, serviciile, conținutul și contribuțiile de utilizator pentru uzul personal, non-comercial. Orice utilizare comercială a site-ului, serviciilor, conținutului sau contribuțiilor de utilizator necesită aprobarea prealabilă în scris din partea Wild Watch (de exemplu, în conformitate cu termenii suplimentari sau separați, prevăzuți de Wild Watch). Nu veți elimina, modifica sau ascunde orice drept de autor, marcă înregistrată, marcă de serviciu sau alte drepturi de proprietate încorporate sau care însoțesc Site-ul, serviciile, contribuțiile de utilizatori sau produse și servicii conexe și nu veți reproduce, modifica, adapta, sau pregăti lucrări derivate, afișa, publica, distribui, transmite, difuza, vinde, oferi licență sau exploata în alt mod site-ul, conținutul, contribuțiile de utilizatori (altele decât cele trimise de dvs.) în orice mod. Wild Watch și licențiații săi dețin toate drepturile, titlurile și interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală la nivel mondial în Site, Servicii, Conținut și mărci comerciale, mărcile de servicii și logo-urile conținute în acestea, altele decât contribuțiile de utilizator.

c. Contribuțiile de utilizatori.
i. Acordare de licență. Wild Watch nu revendică drept de proprietate asupra contribuțiilor utilizatorului. Cu toate acestea, prin încărcarea, streaming, trimiterea, postarea, publicarea sau prin orice alt mod de transmitere orice Contribuție de utilizator către Wild Watch pe Site sau Servicii, acordați Wild Watch în mod non-exclusiv, la nivel mondial, fără drepturi de autor, sublicențiabil, perpetuu și irevocabil dreptul și licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, pregăti lucrări derivate pe baza, afișa, publica, distribui, transmite, difuza și exploata astfel de Contribuții, în orice formă, mediu, dispozitiv sau tehnologie acum cunoscute sau mai târziu dezvoltate, inclusiv, fără a se limita pe site-urile unor terțe părți și platforme în cazul în care sunt sindicalizate Serviciile. De exemplu, Wild Watch va avea dreptul de a insera, plasa sau include toate tipurile de reclame în interiorul sau în jurul contribuției trimise de utilizator, inclusiv, fără a se limita la rularea sau streaming de pre-roll, mid-roll, post-roll, suprapuneri, bannere, campanii și anunţuri însoțitoare, precum și orice alt tip de unități de publicitate în legătură cu contribuția dvs. de utilizator. Dvs garantați că dețineți sau că aveți licențe, drepturile, acordul și permisiunea de a acorda licențele menționate anterior necesare către Wild Watch. Sunteți de acord să executați și să livrați astfel de documente și să oferiți orice asistență solicitată în mod rezonabil de către Wild Watch pentru a oferi către Wild Watch beneficiul deplin al drepturilor acordate de către dvs. Mai mult decât atât, prin încărcarea, streaming, trimiterea, postarea, publicarea sau orice alt mod de transmitere a oricărei Contribuții pe Site sau Servicii, acordați altor utilizatori Wild Watch permisiunea de a adapta, copia, distribui și transmite Contribuțiile dvs. de utilizator. ii. Limitări. Recunoașteți și sunteți de acord că Wild Watch poate, la alegerea sa, să stabilească limite în ceea ce privește Contribuțiile de utilizatori, inclusiv fără a se limita numărul maxim de zile în care Contribuțiile vor rămâne pe site, dimensiunea maximă a tuturor fișierelor care pot fi stocate sau încărcate în Site-ul, și spațiul maxim de disc, care va fi alocat pentru tine pentru stocarea pe serverele Wild Watch a Contribuțiilor de utilizator. Contribuțiile care depășesc 10GB sau orice limită stabilită ( “Limită de Stocare”) pot fi șterse de către Wild Watch în orice moment pe parcursul utilizării de către dvs. a site-ului, cu sau fără o notificare în avans. Wild Watch poate șterge Contribuțiile de utilizatori (integral sau parțial) din contul dvs. până când contul dvs. nu mai depășește limita de stocare. Wild Watch nu va avea nici o responsabilitate sau răspundere față de utilizator, în cazul în care contribuțiile sunt șterse pentru depășirea oricărei limite stabilite. Wild Watch nu va avea nici o responsabilitate sau răspundere pentru crearea de back-up-uri a contribuțiilor de utilizator, dvs fiind singurul responsabil. Wild Watch își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe parțial sau în totalitate orice limite cu privire la contribuțiile de utilizatori în orice moment, din orice motiv, fără notificare și fără explicații.

iii. Negarea responsabilității. Wild Watch nu are capacitatea de a controla Subscrieri de utilizator care sunt încărcate, postate sau în alt mod transmise prin intermediul Site-ului sau a Serviciilor și nu are nici o obligație de a monitoriza aceste contribuții ale utilizatorilor în orice scop și, ca urmare, nu este responsabil pentru exactitatea, caracterul complet, adecvarea, legalitatea sau aplicabilitatea Contribuțiilor de utilizator sau orice altceva este spus, descris sau scris de către Membri, inclusiv, dar fără a se limita la orice informații obținute prin utilizarea Site-ului. Wild Watch nu susține nici un utilizator sau orice Contribuție, opinie recomandare sau sfaturi exprimate în cadrul acesta și sunteți de acord să renunțați la orice drepturi sau remedii legale sau drepturi echitabile care le puteți avea împotriva Wild Watch în raport cu acestea. Wild Watch nu va avea nici o responsabilitate sau răspundere față de dumneavoastră sau orice terță parte, ca rezultat al activităților dumneavoastră de lifecasting și sunteți singurul responsabil pentru orice lifecasting efectuați în legătură cu sau prin intermediul Site-ului sau al Serviciilor.

6. Taxe și plăți.

A. Taxele de acces la conținut. Accesul la un anumit conținut premium ( “Conținut Premium”) poate necesita o taxă de abonament sau de acces. Membri pot accesa conținut premium prin (i) achitarea unei taxe lunare de abonament pentru a avea acces la un anumit conținut premium pentru perioada de timp aplicabilă ( “Taxă Abonament”); sau (ii) achitarea unei taxe o singură dată pentru a avea acces la un anumit conținut premium, la un moment dat (“Taxă per Vizualizare”).
b.Taxe pentru Servicii. Serviciile pot fi puse la dispoziție în versiuni gratuite sau cu plată, diferite nivele de servicii și / sau planuri de servicii diferite. Nu toate caracteristicile și funcționalitatea Serviciilor pot fi disponibile în fiecare versiune, nivel sau plan. Taxe separate de utilizare sau adiționale și / sau surplus se pot aplica diferitelor versiuni, niveluri de servicii sau planuri de servicii. Wild Watch își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe parțial sau în totalitate orice plan de versiune, de nivel sau serviciu de serviciu, în orice moment, din orice motiv, fără notificare și fără explicații.
c. Pentru a se înregistra la Servicii sau a folosi o versiune plătită a acestora, sau o versiune, nivel de serviciu sau un plan de servicii pentru care utilizarea și / sau costurile suplimentare se pot aplica, vi se poate cere să furnizați către Wild Watch informațiile de facturare și cont (“Informații de facturare”) pentru un card de credit, card de plată sau de un alt sistem de plată, cum ar fi PayPal, pentru care sunteți autorizat să aprobați taxare (fiecare, o “sursă de plată “) pentru a permite Wild Watch să colecteze plata de la dvs. pentru utilizarea serviciilor. Trebuie furnizați către Wild Watch date de facturare reale, exacte, actuale și complete și să le actualizați prompt pentru le menține reale, exacte, actuale și complete.
d. Autorizați Wild Watch să factureze automat și imediat Sursa dvs. de plată atunci când tarifele pentru utilizarea de către dvs. a versiunii plătite a Serviciilor sunt datorate, fără nici o acțiune suplimentară din partea dvs. sau o altă notificare prealabilă din partea Wild Watch. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru astfel de taxe, chiar și în cazul în care aceste taxe sunt refuzate sau nu sunt plătite de către Sursa Dvs. de plată.
e. Dacă Sursa dvs. de plată nu este valabilă, în cazul în care tarifele facturate către dumneavoastră sunt refuzate sau nu sunt plătite, sau în cazul în care nu reușiți să plătăți taxe pentru o versiune plătită a Serviciilor la scadență, contul dvs. poate fi declasat, suspendat sau anulat, la discreția Wild Watch. În cazul în care contul dvs. este suspendat, Wild Watch poate, dar nu este obligată să mențină contul și / sau conținutul și informațiile conexe, pentru a vă permite să plătiți taxele restante și a restabili contul. În cazul în care taxele nu sunt plătite, contul dvs. poate fi anulat.
f. Toate taxele sunt nerambursabile și netransmisibile cu excepția celor prevăzute în mod expres în acești Termeni. Tranzacțiile procesate prin intermediul Site-ului si Serviciilor pot include taxe de vânzări în funcție de adresa de facturare și de rata taxei de vânzare aplicabile în vigoare la momentul și locul tranzacției dvs. Veți fi responsabil pentru, și veți plăti cu promptitudine, toate impozitele și taxele de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la vânzări, taxe de utilizare și reținere), asociate cu accesul la orice Conținut premium. Nu se rambursează nicio taxă distribuită în orice situație de reziliere sau anulare. Sunteți de acord să achitați imediat orice sume acumulate, dar rămase neachitate, la reziliere (dacă este cazul).

7. Licența Aplicație Wild Watch.

A. Acordare de licență. Sub rezerva respectării de către dvs. a termenilor și condițiilor din acești Termeni de Serviciu, Wild Watch vă acordă licență limitată neexclusivă și non-transferabilă, fără dreptul de sublicențiere, pentru a descărca și instala o copie a aplicației WildEarth pe un singur dispozitiv mobil pe care îl dețineți și controlați și a rula o astfel de copie a Aplicației Wild Watch numai pentru uzul personal și intern. Mai mult, (i) în privința oricărei aplicații provenite din Magazinul iTunes (definit mai jos) veți folosi această aplicație numai sub ”regulile de utilizare” stabilite în Termenii Serviciului Magazinului de Aplicații iTunes; și (ii) fără a aduce atingere celor de mai sus, în ceea ce privește orice aplicație provenită din Windows (definit mai jos) puteți descărca și instala o copie a acesteia pe pâna la cinci (5) dispozitive mobile asociate cu ID-ul dvs. “Windows Live”. Wild Watch își rezervă toate drepturile în aplicația Wild Watch care nu au fost acordate în mod expres în Termenii serviciului.
b. Restricții. Cu excepția specificațiilor din acești Termeni de Serviciu nu aveți voie să (i) copiați sau modificați Aplicația Wild Watch, inclusiv dar nu limitat la, a adăuga facilități noi, sau a efectua adaptări care alterează funcționalitatea Aplicației Wild Watch; (ii) a transfera, vinde, închiria, distribui, sublicenția sau altfel atribui nici un drept asupra Aplicației Wild Watch, sau a oricărei părți din aceasta; sau (iii) să faceți disponibilă funcționalitatea Aplicației Wild Watch mai multor utilizatori prin orice mijloace, inclusiv, dar nu limitat la, distribuirea Aplicației Wild Watch sau prin încărcarea acesteia pe o rețea, serviciu de partajare fișiere sau orice hosting, furnizor de servicii aplicații sau orice alt tip de serviciu. Aplicația Wild Watch conține secrete comerciale, deci în scopul de a proteja aceste secrete sunteți de acord să nu demontați, decompilați sau efectua inginerie inversă pe Aplicația Wild Watch, în totalitate sau parțial, sau să permiteți sau autorizați o terță parte să facă acest lucru, cu excepția cazului în o astfel de activitate este permisă în mod expres de lege, fără a aduce atingere celor de mai sus. Veți respecta orice restricții tehnice din Aplicația Wild Watch care vă permit utilizarea acesteia numai în anumite moduri.

c. Actualizări și upgrade-uri; Fara obligatii. Wild Watch nu este obligat să mențină sau să susțină aplicația Wild Watch, sau a vă oferi actualizări, upgrade-uri sau servicii legate de acestea. Luați la cunoștință că Wild Watch poate, din când în când, la latitudinea sa, să emită actualizări sau upgrade-uri ale Aplicației Wild Watch, și poate actualiza sau upgrada versiunea aplicației Wild Watch pe care o utilizați pe dispozitivul dvs mobil în mod automat. Sunteți de acord cu o astfel de actualizare automată sau upgradare pe dispozitivul mobil, și cu faptul că termenii și condițiile acestor Termeni de Serviciu se vor aplica tuturor acestor actualizări sau upgradări.

d.Termen și reziliere. Licența pentru Aplicația Wild Watch acordată în conformitate cu acești Termeni de serviciu rămâne în vigoare pentru o perioadă de 75 de ani, cu excepția cazului în care este reziliat înainte de acest termen de către dumneavoastră sau Wild Watch, în conformitate cu aceste prevederi. Aveți dreptul de a rezilia licența în orice moment prin distrugerea tuturor copiilor ale Aplicației Wild Watch aflate în posesia sau sub controlul dvs. Fără a limita orice alți termeni ai acestor Tremeni de Serviciu, licența va înceta în mod automat, fără notificare de la Wild Watch dacă încălcați termenii acestor Termeni de Serviciu. La rezilierea acestor Termeni de Serviciu trebuie să înceteze orice utilizare a Aplicației Wild Watch și ștergerea și distrugerea promptă a tuturor copiilor, integrale sau parțiale, ale Aplicației Wild Watch.

e. Drepturile de proprietate. Copia de Aplicație Wild Watch vă este oferită sub licență, nu vândută. Sunteți de acord că Wild Watch deține toate drepturile, titlul și foloasele la aplicația Wild Watch, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală incluse și că Wild Watch își păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor copiilor Aplicației Wild Watch instalate pe dispozitivul mobil. Aplicația Wild Watch este protejata de legea dreptului de autor și tratatele internaționale. Nu veți șterge sau modifica în vreun fel dreptul de autor, mărcile înregistrate și alte notificări sau marcaje de drepturi de proprietate care apar pe Aplicația Wild Watch așa cum vă este livrată.

f. Cod Terță Parte. Aplicația Wild Watch este distribuită cu anumite elemente de cod independente, licențiate sub licența open source ( “Cod Open Source”) și astfel de Cod Open Source vă este licențiat în conformitate cu licențele de tip open source aplicabile. În cazul în care oricare dintre termenii și condițiile din acești Termeni de Serviciu intră în conflict cu orice astfel de licențe open source, termenii și condițiile aflate în conflict nu se vor aplica codului corespunzător.
g. Controlul exportului. Nu aveți dreptul de a utiliza, exporta, reexporta, importa, sau transfera aplicația Wild Watch, cu excepția cazurilor autorizate de legile României, legile din jurisdicția în care ați obținut aplicația Wild Watch, precum și orice alte legi aplicabile. De asemenea, nu veți utiliza Aplicația Wild Watch pentru orice scop interzis de lege în România, inclusiv dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producția de rachete, arme nucleare, chimice sau biologice.
h. Aplicația Wild Watch din iTunes. Fără a limita orice alți termeni ai acestor Termeni de Serviciu, următoarele se aplică oricărei aplicații Wild Watch accesata prin intermediul lui sau prin descărcarea din Magazinul iTunes Apple (“Aplicații din Magazinul iTunes”):
1. Confirmați și acceptați faptul că (i) Termenii serviciului sunt încheiați numai între dvs și Wild Watch, și nu Apple, și (ii) Wild Watch, nu Apple, este singurul responsabil pentru Aplicați provenită din Magazinul iTunes și conținutul acesteia. Utilizarea de către dvs. a Aplicației provenite din Magazinul iTunes trebuie să respecte Termenii serviciului Magazinului.

2. Sunteți de acord că Apple nu are nici un fel de obligație de a furniza orice servicii de întreținere și de sprijin cu privire la Aplicațiile provenite din Magazinul iTunes.

3. În cazul oricărei non-conformități cu o garanție aplicabilă a Aplicației provenită din Magazinul iTunes, puteși notifica Apple, iar Apple vă va rambursa prețul de achiziție pentru aplicație în limita maximă permisă de legea aplicabilă, iar Apple nu va avea nici o altă obligație referitoare la garanție cu privire la aplicația provenită din Magazinul iTunes, precum și orice alte reclamații, pierderi, datorii, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi atribuite oricărei neconformități cu orice garanție va fi responsabilitatea unică a lui Wild Watch.

4. Dvs și Wild Watch confirmați că, la fel ca între Wild Watch și Apple, Apple nu este responsabil pentru soluționarea oricăror pretenții ale dumneavoastră sau unei terțe părți referitoare la aplicații provenite din Magazinul iTunes sau deținerea și utilizarea aplicațiilor provenite din Magazinul iTunes, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) creanțele privind răspunderea pentru produse; (ii) orice reclamație ce pretinde că aplicația provenită din Magazinul iTunes nu reușește să se conformeze oricărei cerințe legale sau de reglementare; și (iii) creanțele care decurg din protecția consumatorului sau a unei legislații similare.

5. Dvs și Wild Watch confirmați faptul că, în cazul oricărei revendicări a unei părți terțe cum că Aplicația provenită din Magazinul iTunes sau deținerea și utilizarea acesteia de către dumneavoastră încalcă drepturile de proprietate intelectuală a părții terțe, la fel ca între Wild Watch și Apple, Wild Watch, nu Apple, va fi singurul responsabil pentru anchetă, apărarea, soluționarea și eliminarea unei astfel de reclamații de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală în măsura impusă de acești Termeni de Serviciu.

6. Dvs și Wild Watch confirmați și sunteți de acord că filialele Apple, și Apple, sunt terți beneficiari ai acestor Termeni de Serviciu în legătură cu licența dumneavoastră pentru Aplicația provenită din Magazinul iTunes, și că, după acceptarea termenilor și condițiilor acestor Termeni de Serviciu, Apple va avea dreptul (și va fi considerat a fi acceptat dreptul) de a impune acești termeni în legătură cu licența pentru Aplicația provenită din Magazinul iTunes împotriva dvs în calitate de beneficiar terț.

7. Fără a limita orice alți termeni ai acestor Termeni de Serviciu, trebuie să respectați toți termenii de acord aplicabili cu terța parte când utilizeazați aplicații provenite din Magazinul iTunes, inclusiv, fără a se limita la, orice termeni și condiții care guvernează utilizarea unui serviciu de social networking (“SNS”).

8. Dacă aveți întrebări, plângeri sau reclamații cu privire la orice aplicație provenită din Magazinul iTunes puteți contacta Wild Watch prin e-mail la support@wildliferomania.com

i. Aplicație Wild Watch din Magazinul Windows® Phone. Fără a limita orice alți termeni ai acestor Termeni de Serviciu, următoarele se aplică pentru orice aplicație Wild Watch accesată prin intermediul sau descărcată de pe Windows® Phone Marketplace (“Aplicații provenite din Magazinul Windows”):

Sunteți de acord că Microsoft, producătorul telefonului dvs și operatorul de rețea nu sunt responsabili pentru furnizarea de servicii de sprijin pentru aplicația provenită din Magazinul Windows.

DECLINARE DE GARANȚII. Aplicația provenită din WINDOWS ESTE LICENȚIATĂ “CA ATARE”, “CU TOATE DEFECTELE” ȘI “ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. VĂ ASUMAȚI RISCUL UTILIZĂRII APLICAȚIEI PROVENITE DIN WINDOWS. WILD WATCH IN NUME PROPRIU, DIN PARTEA MICROSOFT, FURNIZORILOR WIRELESS PRIN A CĂROR REȚEA ESTE DISTRIBUITĂ APLICAȚIA ȘI FIECARE AFILIAT MICROSOFT ȘI FURNIZORII ( “DISTRIBUITORII”), NU OFERĂ GARANTII EXPRES, ASIGURĂRI SAU CONDIȚII ÎN CONFORMITATE CU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAȚIA PROVENITĂ DIN WINDOWS. PUTEȚI BENEFICIA DE DREPTURI DE CONSUMATOR ADIȚIONALE CONFORM LEGILOR DVS. LOCALE CARE AU PRIORITATE ÎN FAȚA ACESTOR TERMENI DE SERVICIU, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, DISTRIBUITORII EXCLUD ORICE GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE, INCLUSIV CELE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE.

LIMITAREA ȘI EXCLUDEREA COMPENSAȚIILOR ȘI DAUNELOR. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, PUTEȚI RECUPERA DE LA WILD WATCH DOAR PAGUBE DIRECTE, ÎN LIMITA SUMEI PLĂTITE PENTRU APLICAȚIA PROVENITĂ DE LA WINDOWS. SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU CĂUTAȚI RECUPERAREA ORICĂROR ALTOR DAUNE, INCLUSIV, PROFITURI SECUNDARE PIERDUTE, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU OCAZIONALE DE LA ORICE DISTRIBUITOR. Această limitare se aplică (i) în orice situație legată de aplicația provenită din Windows, serviciile puse la dispoziție prin aceasta sau conținut (inclusiv cod) pe site-urile Internet ale unor terțe părți; și (ii) reclamațiilor de încălcare a contractului, încălcare a garanției sau condițiilor, răspundere strictă, neglijență sau alte delicte în limitele permise de legea aplicabilă, chiar și în cazul în care repararea, înlocuirea sau o rambursare pentru Aplicația provenită din Windows nu compensează pe deplin pentru orice pierderi; sau un distribuitor cunoștea sau ar fi trebuit să știe despre posibilitatea daunelor.

8. Interacțiuni între utilizatorii wildliferomania.com

Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dvs. (inclusiv orice alte dispute) cu alți utilizatori wildliferomania.com. Înțelegeți că, wildliferomania.com nu protejează în niciun fel utilizatorii. Sunteți singurul responsabil și în acest sens, se va exercita prudență, discreție, bun simț și judecată în utilizarea site-ului și a serviciilor și dezvăluirea de informații personale altor utilizatori wildliferomania.com. Sunteți de acord în a lua măsuri de precauție rezonabile privind interacțiunile cu alți utilizatori wildliferomania.com, în special în cazul în care doriți să întalniți un alt utilizator wildliferomania.com offline, sau în persoană. Utilizarea de către dvs. a site-ului, serviciilor, conținutul și orice alte informații sau alte materiale puse la dispoziție prin intermediul Site-ului sau a serviciilor sunt la riscul dumneavoastră si discretia dvs, Wild Watch se eliberează de orice responsabilitate pentru dumneavoastră sau asupra oricărei terță parte cu privire la acestea. Wild Watch își rezervă dreptul de a contacta membrii, în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul de a evalua respectarea normelor și politicilor prezente in Condițiile de furnizare a serviciilor. Veți coopera pe deplin cu Wild Watch pentru a investiga orice activitate ilegală, frauduloasă sau necorespunzătoare, incluzand, fără limite, accesului autorizat al reprezentanților Wild Watch către orice porțiuni ale contului wildliferomania.com protejate prin parolă.
Fără a limita prevederile punctului 5 litera (c) punctul (iii), Wild Watch poate, în cadrul controlului său unic și în propria discreție să înregistreze conversații de chat difuzate și / sau alte comunicări care se desfășoară prin intermediul Site-ului sau a serviciilor, în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul de a evalua respectarea regulilor și politicilor stabilite în Termenii serviciului sau unde este necesar punct de vedere tehnic.

9. Obligațiile utilizatorilor wildliferomania.com.

A. Interdicții generale. Site-ul și Serviciile pot fi utilizate și accesate numai în scopuri legale. Sunteți de acord să respectati toate legile locale, naționale și străine, tratatele și reglementările în vigoare în ceea ce priveste utilizarea Site-ului și a Serviciilor. În plus, sunteți de acord cu faptul că nu veți face oricare dintre următoarele în timpul utilizării sau accesarii Site-ului si a Serviciilor:

i. Eludarea, dezactivarea sau interferarea cu diverse caracteristici în ceea ce privește securitatea site-ului sau a serviciilor sau funcții care să împiedice sau să restricționeze utilizarea sau copierea oricarui continut;

ii. Modificarea, ascunderea sau interferarea cu orice porțiune sau funcționalitate a unui player wildliferomania.com;
iii. Încărcați, transmiteti prin e-mail sau prin orice alt mod (i) orice conținut trimis de utilizator pe care nu aveți dreptul legal de a-l copia, transmite și afișa (inclusiv orice alt conținut trimis de utilizator care ar încălca confidențialitatea sau obligațiile pe care le aveti în raport cu Utilizatorul); (Ii) orice Conținut trimis de utilizator pentru care nu aveți consimțământul sau permisiunea fiecărei persoane identificate pentru a utiliza numele, vocea, semnătura, fotografia, sau asemănarea fiecărei astfel de persoane (în măsura în care fiecare este implicat de utilizator) și un astfel de consimțământ este necesar; sau (iii) orice Conținut trimis de utilizator care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau încalcă drepturile de confidențialitate ale oricărei terțe părți (inclusiv drepturile de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial sau un alt drept de proprietate intelectuală, drept moral sau dreptul la publicitate);

iv. Utilizați orice tag-uri sau alt text ascuns sau date folosind un nume al unui player wildliferomania.com, marcă comercială, URL-ul sau numele produsului;

v. Încărcați, trimiteți e-mail sau transmiteți în alt mod, orice tip de publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, junk mail, spam, scrisori în lanț, “scheme piramidale”, sau orice altă formă de solicitare.;

vi. Falsificarea oricărui pachet TCP / IP sau orice altă parte